Komunikacja medialna

Mówi się, iż najcenniejszym dobrem na rynku kapitałowym jest informacja. Dzięki wieloletniej współpracy z ze spółkami giełdowymi (w tymi największymi spółkami w ogóle ale również z liderami branż) nauczyliśmy się oceniać znaczenie poszczególnych kategorii informacji oraz dokonywać ich efektywnej selekcji przez pryzmat istotności oraz zapotrzebowania. Tym samym w obszarze komunikacji medialnej proponujemy wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia najlepszych standardów komunikacji z interesariuszami.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880