Relacje inwestorskie

Bazując na doświadczeniu wypracowanym w ramach współpracy ze spółkami giełdowymi oferujemy pomoc w komunikacji z inwestorami. Wychodzimy naprzód oczekiwaniom inwestorzy instytucjonalni jak również wskazujemy w jaki sposób dotrzeć do inwestorów indywidualnych. Wiemy przy tym jakie informacje, kluczowe dla analizy i oceny poszczególnych branż są oczekiwane w poszczególnych branżach.

Jako partner wspieramy w:

– budowie długotrwałych relacji z inwestorami oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku w świadomości uczestników rynku kapitałowego;

– przygotowaniu oraz praktycznej implementacji strategii komunikacji,

– bezpośrednich kontaktach z inwestorami;

– opracowaniu scenariuszy raportowania i komunikacji „kryzysowych”.

– analizach sporządzanych na potrzeby inwestorów;

– optymalnym wykorzystaniu kanałów relacji inwestorskich;

– tworzeniu bazy inwestorów;

– przygotowaniu materiałów informacyjnych na potrzeby spotkań z inwestorami;

– organizowaniu spotkań z inwestorami (spotkania wynikowe, konferencje).

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880