Debiuty giełdowe

Poza wsparciem w pozyskaniu kapitału przede wszystkim z wykorzystaniem rynku kapitałowego wspieramy spółki, które już pozyskały kapitał w przygotowaniu spółki do debiutu giełdowego na rynku regulowanym oraz na rynku NewConnect. W razie potrzeby dobieramy dla klienta najlepszy w danej sytuacji rynek notowań. Koordynujemy proces dematerializacji kolejnych emisji akcji oraz pomagamy w dematerializacji obligacji emitenta na rynki Catalyst.

W ramach procesu wspieramy firmy m.in. w następujących obszarach:

  • przygotowanie oraz weryfikowanie dokumentacji transakcyjnej (m.in.: prospekty emisyjne, memoranda informacyjne w tym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, dokumenty informacyjne, noty informacyjnie);
  • przeprowadzanie oraz koordynacja kolejnych etapów prac w ramach dematerializacji i wprowadzenia instrumentów do obrotu (rynek regulowany, NewConnect, Catalyst);
  • identyfikacja czynników ryzyka dla procesu;
  • przejście z NewConnect na rynek główny GPW;
  • weryfikacja zgodności emisji instrumentów finansowych z warunkami dematerializacji i wprowadzenia.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880