Regulacje (ISR)

Przygotowujemy nowe lub weryfikujemy i aktualizujemy istniejące regulacje wewnętrzne dotyczące obowiązków informacyjnych. Regulacje są przygotowywane/weryfikowane w oparciu o przepisy ustaw dotyczących rynku kapitałowego, aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz innych przepisów wydanych przez podmioty biorące udział w obrocie papierami wartościowymi. Jednocześnie regulacje są przygotowywane z uwzględnieniem specyficznych w Spółce rozwiązań wynikających ze statutu Spółki, regulaminów poszczególnych organów, struktury organizacyjnej Spółki oraz zakresu obowiązków i kompetencji pracowników kluczowych z punktu widzenia obowiązków informacyjnych.

obowiazki informacyjne

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880