CMSG

kompetencje, pasja, zaufanie.

Dzięki dobrze skrojonemu portfolio naszych usług zapewniamy szereg korzyści, które stawiają nas po stronie aktywów a nie pasywów. Posiadamy szeroką ofertę usług szytych na miarę potrzeb naszych klientów stanowiących odpowiedź na wymagania rynku kapitałowego. Pomagamy w budowaniu wiarygodności, tworzymy relacje, wspieramy w pozyskiwaniu kapitału. Transferujemy know-how, optymalizujemy procesy. Nie boimy się wyzwań, tworzymy nowe standardy. Bazujemy na własnych doświadczeniach i kompetencjach o potwierdzonej jakości, jak również chętnie realizujemy projekty we współpracy z uznanymi markami i autorytetami, którymi się otaczamy. Poniżej prezentujemy cztery podstawowe obszary w których chętnie Państwa wesprzemy.

 

 

Zwiń tekst

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym branżowo podmiotem świadczącym na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kompleksowe doradztwo prawno-ekonomiczne w zakresie obowiązków informacyjnych. Tzw. „obowiązki informacyjne” oznaczają całokształt zagadnienia związanego z raportowaniem oraz dokonywaniem notyfikacji spoczywających tak bezpośrednio na spółkach publicznych, akcjonariuszach, jak i członkach ich organów. Obejmujemy emitentów pełną opieką w zakresie obowiązków informacyjnych poprzez zaoferowanie im komplementarnych względem siebie usług. Naszą markę zbudowaliśmy w oparciu o kilkuletnią działalność specjalistycznego portalu „obowiązki-informacyjne.pl” oraz świadczenie w jego ramach usług doradczych.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usług zwanej w skrócie HOT_LINE zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Jest to usługa stałego i bezpośredniego doradztwa prawnego, polegająca na możliwości zasięgania przez spółkę dowolnych porad i konsultacji w zakresie wypełniania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych. Jedną z podstawowych korzyści z tytułu współpracy w ramach tej usługi jest możliwość wypełnienia przez spółkę wymogów prawnych w zakresie obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami, co czyni z nas tzw. compliance advisors.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usługi DOC_PRO wg. wyboru spółki aktualizujemy istniejące lub przygotowujemy od podstaw nowe regulacje wewnętrzne o bardzo szerokim spektrum obejmującym wszystkie istotne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym regulaminy dotyczące zasad obiegu i ochrony informacji, sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz ograniczeń w dokonywaniu oraz zasad notyfikacji nt. transakcji dokonywanych przez osoby piastujące w spółce kluczowe stanowiska.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Przeprowadzamy dedykowane, zamknięte szkolenia (BE_READY) których tematyka obejmuje zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi sensu stricto, tj. omówienie zasad sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych, jak również inne powiązane zagadnienia związane z faktem posiadania statusu spółki publicznej oraz notowania jej papierów wartościowych na rynku regulowanym. Odbycie szkolenia w takiej formule, obok podstawowego waloru jakim jest bezpośredni i skoncentrowany transfer know-how, który w dłuższej perspektywie czasowej zapewnia możliwość samodzielnego wykonywania obowiązków informacyjnych na najwyższym poziomie staranności i rzetelności.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach obsługi korporacyjnej wspieramy biura zarządów tak w procesach związanych przygotowaniem do debiutu giełdowego jaki i z obecnością na Giełdzie Papierów Wartościowych. W szczególności oferujemy pomoc w realizacji procesów wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w ich realizacji.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Poza wsparciem w pozyskaniu kapitału przede wszystkim z wykorzystaniem rynku kapitałowego wspieramy spółki, które już pozyskały kapitał w przygotowaniu spółki do debiutu giełdowego na rynku regulowanym oraz na rynku NewConnect. W razie potrzeby dobieramy dla klienta najlepszy w danej sytuacji rynek notowań. Koordynujemy proces dematerializacji kolejnych emisji akcji oraz pomagamy w dematerializacji obligacji emitenta na rynki Catalyst.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach współpracy z biurem zarządu oferujemy merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w zakresie zwołania oraz przeprowadzenia walnych zgromadzeń. Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze spółkami giełdowymi pozwala nam stwierdzić, iż chociaż cyklicznej niejednokrotnie są to procesy niestandardowe i wymagające znajomości specjalistycznych zagadnień jak również praktyki w tym obszarze.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Znaczenie komitetów audytu działających w obrębie Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w ostatnim okresie znacząco wzrosło, podobnie jak osobista odpowiedzialność jej członków, co wynika zarówno z wymogów rynku kapitałowego, jak również przepisów prawa. W ramach oferty proponujemy Spółkom doradztwo w zakresie funkcjonowania komitetów audytu. Zapewniamy wsparcie we właściwym umocowaniu komitetu audytu w dokumentach korporacyjnych spółki w tym tworzymy ramy prawne i określamy zakres jego działania. Pomagamy w przygotowaniu planu pracy komitetu zgodnego z wytycznymi KNF oraz wspieramy w procesie sprawozdawczości. Aktywizujemy jego członków do skutecznego działania m.in. poprzez szkolenia na temat prawnych praktyk rynkowych wykonywania zadań oraz odpowiedzialności członków komitetu audytu.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Mówi się, iż najcenniejszym dobrem na rynku kapitałowym jest informacja. Dzięki wieloletniej współpracy z ze spółkami giełdowymi (w tymi największymi spółkami w ogóle ale również z liderami branż) nauczyliśmy się oceniać znaczenie poszczególnych kategorii informacji oraz dokonywać ich efektywnej selekcji przez pryzmat istotności oraz zapotrzebowania. Tym samym w obszarze komunikacji medialnej proponujemy wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia najlepszych standardów komunikacji z interesariuszami.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Bazując na doświadczeniu wypracowanym w ramach współpracy ze spółkami giełdowymi oferujemy pomoc w komunikacji z inwestorami. Wychodzimy naprzód oczekiwaniom inwestorzy instytucjonalni jak również wskazujemy w jaki sposób dotrzeć do inwestorów indywidualnych. Wiemy przy tym jakie informacje, kluczowe dla analizy i oceny poszczególnych branż są oczekiwane w poszczególnych branżach.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Obszar public relations uzupełnia ofertę z zakresu relacji inwestorskich o komunikację z mediami skupiając się na bieżącej działalności operacyjnej firmy. Wspieramy w budowaniu wizerunku oraz marki w świadomości odbiorców, przy czym w ramach działań z tego obszaru z przekazem wychodzimy poza grono inwestorskie.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Odpowiedzialny biznes to długotrwały proces zarządzania strategicznego, którego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami. W ramach naszej oferty wspieramy Spółki w tworzeniu strategii, która prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego. Współpraca z klientem obejmuje również realizację poszczególnych działań podejmowanych w ramach strategii oraz przygotowanie sprawozdań z działalności w tym obszarze.

Zwiń tekst Czytaj całość

Firma doradcza, w  której Klienci widzą członka swojego zespołu.

Nasz Zespół tworzą eksperci, z których każdy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym. Trzon naszego Zespołu tworzą radca prawny, makler, ekonomiści oraz prawnicy, posiadamy na pokładzie również certyfikowanych doradców w ASO. Członkowie naszego Zespołu posiadają doświadczenie w związku z zatrudnieniem w Komisji Nadzoru Finansowego, jak również ponad 21 lat łącznego doświadczenia jako doradcy wspierający emitentów przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz w zakresie transakcji na rynku kapitałowym (emisje, oferty publiczne oraz niepubliczne akcji i obligacji).
Przez wiele lat obecności na rynku kapitałowym zbudowaliśmy po swojej stornie wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia wielu kluczowych procesów – większość z nich realizujemy samodzielnie. Tam zaś gdzie mamy do czynienia z naprawdę dużymi przedsięwzięciami korzystamy również z doświadczenia i wsparcia naszych stałych i sprawdzonych konsorcjantów, podmiotów i osób o niepodważalnej pozycji na rynku kapitałowym, liderów w obszarach swoich specjalizacji.

Za co doceniają nas klienci?

img-1 Strzeżemy  przed  błędami;
img-4 Posiadamy  wysokie  kwalifikacje;
img-5 Doświadczenie  zawodowe  w  Komisji Nadzoru
Finansowego;
img-6 Znajomość  praktyki  rynkowej;
img-7 Jesteśmy  dyspozycyjność  24/7;
img-8 Niezawodność.

 

Jakie problemy rozwiązujemy?

img-9 Ograniczamy koszty wewnętrznych struktur rynku kapitałowego;
img-11 Ustalaniem właściwych polityk informacyjnych;
img-10 W zakresie redagowania wartościowej dla inwestorów treści raportów;
img-12 W kontaktach z organami i instytucjami;
img-2 Podnosimy  jakość  komunikacji;
img-3 Poprawiamy  wiarygodność  wobec instytucji finansowych  i analityków.

Prezes Zarządu

Paweł Małkiński

Ekspert w zakresie prawa oraz praktyki funkcjonowania rynku kapitałowego. Najdłużej, bo od stycznia 2006 w branży obowiązków informacyjnych. Od 2012 r. właściciel firmy consultingowej „obowiązki-informacyjne.pl” świadczącej m.in. kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych na rzecz spółek publicznych.

Od czerwca 2013 r. pełni również funkcję Redaktora Naczelnego eksperckiego portalu dedykowanego emitentom giełdowym: https://www.obowiązki-informacyjne.pl/. Na jego niemal dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 30 spółkami giełdowymi w tym m.in. z: TAURON S.A.,ENERGA S.A., KRUK S.A., PZU S.A., MIDAS S.A., SERINUS ENERGY S.A. (poprzednia nazwa KULCZYK OIL VENTURES), WIELTON S.A., PCC ROKITA S.A., PAMAPOL S.A., INTERBUD LUBLIN S.A, P.R.E.S.C.O. S.A., ABC DATA S.A., IQ PARTNERS S.A., ES-SYSTEM S.A., i innymi. Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W okresie ww. zatrudnienia pracownik, Wydziału Spółek Publicznych, będącego komórką organizacyjną odpowiednio Departamentu Informacji i Analiz (KPWiG), a następnie Departamentu Nadzoru Obrotu (KNF). Od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych firmie consultingowej notowanej na NewConnect posiadającej status Autoryzowanego Doradcy. Posiada doświadczenie związane z radami nadzorczymi spółek publicznych oraz działaniem komitetów audytu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prezes zarządu

Konferencja regionalna SEG: Poznań 29 października 2019 r.

Dodano 01-08-2019

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mają przyjemność zaprosić na „Konferencję regionalną SEG”, która odbędzie się 29 października 2019 roku w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania prelegenci omówią praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentują nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutować będą na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpocznie się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmiemy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Wydarzenie skierowane jest do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisu dostępne są na stronie:

https://seg.org.pl/pl/konferencja-regionalna-seg-poznan-0

 

Czytaj więcej

Konferencja regionalna SEG i CMSG: Rzeszów

Dodano 07-03-2019

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mają przyjemność zaprosić na „Konferencję regionalną SEG”, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku w Rzeszowie. 

Na początku spotkania prelegenci omówią ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (główne założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych; potencjalne konsekwencje dla emitentów; procedury współpracy z prokuraturą). W dalszej kolejności przedstawią jak być zgodnym z MAR i jak to udowodnić nadzorcy? (weryfikacja kompletności procedur i dokumentacji; audyt MAR i polityka informacyjna; praktyka nadzorcza).

Druga część konferencji rozpocznie się debatą na temat ustawy o ofercie publicznej dziś i jutro (zmiany wynikające z rozporządzenia prospektowego; identyfikacja akcjonariuszy, polityka wynagrodzeń), a następnie przeanalizujemy zarządzanie ryzykiem spółki i jej menedżerów (możliwość ubezpieczenia ryzyka sankcji administracyjnych; zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i jej wyłączenia; czynniki wpływające na wycenę i skuteczność polisy D&O). W zamykającej sesji zajmiemy się problematyką związaną z sustainable finance, zrównoważonym rozwojem i informacjami niefinansowymi (kto musi, a kto powinien raportować informacje niefinansowe; jaka działalność jest zrównoważona środowiskowo, a jaka nie; dostęp do finansowania vs. brak środków na rozwój).

Wydarzenie skierowane jest do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:

https://seg.org.pl/pl/konferencja-regionalna-seg-rzeszow

Czytaj więcej

Wybaczalne MARnotrawstwo KNF

Dodano 14-02-2019

Niniejszym HOT_NEWS’em chcielibyśmy nawiązać do historycznej, zacnej tradycji publikacji tego typu informacji na łamach portalu obowiązki-informacyjne.pl, o której mamy nadzieję, że jeszcze Państwo pamiętają. Zważywszy jednak że portal, niczym onegdaj lubelski „Teatr w budowie”, na dłuższy czas utkwił w przebudowie, nie czekając dłużej na jego otwarcie zamieszczany niniejszy artykuł na naszej stronie.

A jest o czym pisać, gdyż już nie po raz pierwszy KNF nakłada kary opierając się na przepisach MAR. Kończy się zatem okres, kiedy MAR straszył, ale nie był stosowany. Kończy się zatem również MARnotrastwo środków, którymi dysponuje organ by karać krnąbrnych. To co w tym cieszy, to dwie okoliczności. Po pierwsze, pod parasolem bezczynności organu i tak byliśmy długo. Po drugie, KNF nadal MARnotrawi maksymalne stawki, którymi mógłby się posłużyć nakładając sankcje. W tym ostatnim przypadku oczywiście nic przeciwko takiemu MARnotrawieniu nie mamy. I nie przedłużając więcej już wykładamy w czym rzecz.

Oto w dniu 12 lutego br., komunikatem z posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego już po  raz kolejny poinformowała, o nałożeniu kar za naruszenie obowiązków informacyjnych pod MAR. Tym razem dwóch. Pierwsza kara dotyczy Spółki Krezus S.A. o której zrobiło się głośno w dniu 4 sierpnia 2018 r., kiedy pojawiły się komunikaty giełdowe informujące z opóźnieniem o zmianach w akcjonariacie. Jak się wówczas okazało Spółka Taleja z Torunia od 24 kwietnia do 13 czerwca sprzedała ponad 20 % swoich akcji, zmniejszając swój udział w kapitale Krezus S.A. do 31 proc. Spółka Krezus S.A. poinformował o tym dopiero 4 sierpnia, trzy miesiące po terminie, tłumacząc się błędną interpretacją prawa przez Zarząd Talei. Następnie Prezes Krezus S.A. Jacek Ptaszek poinformował, że również on oraz kierowana przez niego spółka Karo BHZ sprzedawali swoje akcje, o czym nie informowali w wymaganym terminie tłumacząc powyższe „przeoczeniem i zaniedbaniem”. W następstwie powyższych komunikatów Komisja Nadzoru Finansowego dnia 9 sierpnia 2018 r. wszczęła postępowanie administracyjne przeciwko Taleja i Karo BHZ oraz osobiście przeciwko Prezesowi Krezusa, którego następstwem jest wczorajsza kara nałożona na Prezesa Kresus S.A.

W komunikacie czytamy, iż Komisja jednogłośnie nałożyła na Jacka Ptaszka byłego Prezesa Spółki Krezus S.A. karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Jacek Ptaszek, jako osoba pełniąca w Spółce obowiązki zarządcze, dopuścił się naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR. Komisja poinformowała, że były prezes Krezusa czterokrotnie złamał prawo handlując akcjami kierowanej przez siebie spółki w okresie zamkniętym. Komisja podkreśliła, że regulacje ustanawiające okresy zamknięte mają na celu uczynienie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze bardziej przejrzystymi i nie obciążonymi ryzykiem wykorzystania informacji poufnych, a także zagwarantowanie inwestorom równego dostępu do informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Komisja zwróciła również uwagę, że istotą wprowadzenia zakazu dokonywania transakcji przez określony krąg osób w czasie okresu zamkniętego jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów, związanego z faktem, iż osoby pełniące obowiązki zarządcze w okresie przed publikacją śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec okresu rozliczeniowego, mają dostęp do informacji finansowych danego emitenta. Zakaz dokonywania transakcji ma więc na celu uniemożliwienie wykorzystania przewagi informacyjnej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Przypomnijmy przy tym, że w poprzednim reżimie prawnym maksymalne sankcje z tytułu złamania okresów zamkniętych sięgały 200 tys. zł. Bywało, że w najbardziej rażących przypadkach historycznie KNF wzbijał się na poziom ówczesnej sankcji maksymalnej. Oceniając omawiany przypadek wydaje nam się, że jeszcze nie jest to case, pomimo, że wyraźny i ewidentny, w którym organ chciałby zbliżyć się do górnego pułapu sankcji, którą mógłby zastosować, a mimo to kara jest o 100% wyższa, niż jej stary odpowiednik w maksymalnej wysokości. Skoro już bawimy się w cyfry to zauważmy przy okazji, że owe 400 tys. zł to zaledwie ok. 20% maksymalnego pułapu, którym KNF dysponuje (względem osób fizycznych). Trudno oczywiście uwierzyć aby kiedykolwiek KNF zdecydował się sięgnąć do maksymalnej stawki (może z wyjątkiem sytuacji, w której być może sięgnie do takich kwot wobec kilku najbogatszych Polaków, którzy również czasem miewają „ciekawe” pomysły). Tym bardziej jednak otwartą kwestią pozostaje pytanie, jaki będzie realny pułap maksymalnych nakładanych sankcji w tego typu przypadkach. Czy właśnie go poznaliśmy..? Pamiętajmy w tej sprawie również  o tym, że w toku pozostają postępowania przeciw Taleja i Karo BHZ – na razie ukarana została jedynie osoba pełniąca obowiązki zarządcze z tytułu naruszenia okresów zamkniętych. W przypadku osób prawnych maksymalna stawka kary jest dwukrotnie wyższa. Czy niebawem zobaczymy zatem sankcje ocierające się o 1 mln zł..? Na tym również nie koniec: jak wynika z „akt sprawy” Krezus S.A. poinformował 3 miesiące po terminie. Kiedy on sam powziął informację i czy aby tu nie było uchybienia (mogło nie być)..? Idąc dalej: czy aby w toku nie są jeszcze postępowania w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie (znaczne pakiety – przekroczenie progów) oraz art. 19 MAR (notyfikacje – przekroczenie terminów)..? Czas pokaże…

Druga kara w wysokości 500 tysięcy złotych dotyczy upadłej spółki Alma Market S.A. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że nawet po opuszczeniu rynku giełdowego (Alma Market S.A. została wykluczona z GPW w czerwcu 2018 r.) ręka nadzorcy może dotknąć nierzetelnych emitentów wstecz i pomimo opuszczenia GPW nie mogą się czuć bezkarni. Komisja uznała, że w raportach finansowych za pierwsze półrocze 2016 r. i rocznym za 2016 r. Alma Market S.A. powinna zaznaczyć, że występują istotne niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności. W sprawozdaniach finansowych Spółka powinna wyraźnie informować o tym, że jej płynność finansowa jest zagrożona i w konsekwencji grozi jej upadek. Spółka nie odpisała też wartości nieruchomości, choć zdaniem Komisji powinna to zrobić. W ocenie Komisji naruszenia dokonane przez Alma Market S.A. w związku z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku oraz raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Komisja podkreśliła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący, ponieważ uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki.

Komentując niniejszą karę nie sposób stwierdzić kilka rzeczy jednocześnie. Primo, wina (po fakcie) oczywista. Secundo, informacja wcale nie należała do łatwych komunikacyjnie, raz że procesy pogarszania płynności z reguły są rozciągnięte w czasie i czasem z tego względu trudny jest do uchwycenia moment powstania informacji, a nadzieja, że uda się wyjść z impasu, umiera ostatnia, po drugie, tego typu wyznania w większości przypadków to niemal biznesowe harakiri. Tertio, kara relatywnie niewysoka – w świetle sankcji maksymalnej (błędy w sztuce raportowania okresowego mogą kosztować nawet do 5% skonsolidowanych obrotów), aczkolwiek obraz zaciemnia fakt, że już nie giełdowa spółka jest w upadłości (a z tego punktu widzenia kolejne 0,5 mln zobowiązań to, proszę wybaczyć porównanie, wręcz jak zdejmowanie butów z nieboszczyka…). Quarto, ostatni wątek w sprawie, KNF pokazała, aczkolwiek nie przesądzając, że taki mechanizm znajdzie odzwierciedlenie w innych takich, czy podobnych przypadkach, że tego typu informacje mogą być domeną raportów okresowych. Dla rynku to bardzo dobry sygnał, gdyż identyfikacja informacji poufnej w tym przedmiocie na wczesnym etapie sprawy (i związana z tym publikacja raportem bieżącym) z przyczyn opisanych powyżej byłaby trudna i niewdzięczna komunikacyjnie. Poniekąd wbrew temu co właśnie napisałem twierdzę, że w wielu tego typu przypadkach informacja poufna powstanie jeszcze przed publikacją raportu okresowego i w przyszłości poznamy jednak przypadki, gdzie próba ukrycia informacji poufnej w ramach raportu okresowego uznana zostanie przez KNF za błąd w sztuce. W naszej ocenie należy zatem ostrożnie podchodzić do kwestii wyciągania wniosków z tego przypadku.

Czytaj więcej

Pierwsza w Polsce encyklopedia on-line dedykowana obowiązkom informacyjnym

Polecamy Państwa uwadze portal obowiązki-informacyjne.pl

Obowiązki-informacyjne.pl to pierwsza w Polsce encyklopedia on-line w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których papiery wartościowe będą lub są odpowiednio dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mająca na celu przybliżenie tematyki podstaw prawnych, wykładni przepisów, zasad raportowania, praktycznych przykładów (przykładów poprawnej praktyki rynkowej oraz anty-przykładów), stanowisk, opinii oraz tematów pokrewnych dla szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych.

Uwaga: domena zawiera polski znak diakrytyczny „ą” i z takim znakiem należy wpisywać adres do przeglądarki internetowej lub posługiwać się adresem skróconym: ob-in.pl

czytaj: obowiązki-informacyjne.pl Obowiązkowy portal emitentów.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880