Wsparcie bieżące

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Usługę tą nazywamy HOT_LINE. W swoim najistotniejszym wymiarze usługa ta polega na tym, że w ramach zawieranej umowy emitent może zwracać się do nas w trybie 24/7 z zapytaniem, w każdej sprawie związanej z wykonywaniem obowiązków informacyjnych, współtworzyć właściwe polityki informacyjne, dokonywać weryfikacji raportów bieżących i okresowych, konsultować zagadnienia pokrewne, powiązane z obecnością spółki na GPW, takie jak komitet audytu, walne zgromadzenia, etc.

obowiazki informacyjne

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880