Walne Zgromadzenia

W ramach współpracy z biurem zarządu oferujemy merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w zakresie zwołania oraz przeprowadzenia walnych zgromadzeń.  Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze spółkami giełdowymi pozwala nam stwierdzić, iż chociaż cyklicznej niejednokrotnie są to procesy niestandardowe i wymagające znajomości specjalistycznych zagadnień jak również praktyki w tym obszarze.

Wspierając naszych klientów w organizacji i obsłudze walnych zgromadzeń oferujemy:

  • weryfikacja lub sporządzenie treści ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z towarzyszącą dokumentacją;
  • wsparcie merytoryczne służb prawnych w zakresie organizacji oraz przebiegu walnego zgromadzenia;
  • merytoryczne wsparcie bieżące w trakcie obrad walnego zgromadzenia;
  • techniczne przygotowanie wydarzenia w tym zapewnienie elektronicznego systemu głosowań czy rejestracji audio-video przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880